Goleniów i jego atrakcje

Pomorze Zachodnie to kraina wyjątkowa, na której obszarze turyści mogą spotkać się z pięknymi krajobrazami oraz niezwykłymi budowlami. Tutejsza architektura ma swą specyfikę, zaś obiektów wzniesionych z muru pruskiego nie brakuje w zachodniopomorskich miejscowościach. Wiele ciekawych zabytków można zobaczyć w Goleniowie – mieście, które niegdyś odgrywało ważną rolę jako ośrodek handlowy. Handel przez stulecia zajmował dominującą pozycję w tutejszej gospodarce, zaś w XIX wieku stopniowo stracił na znaczeniu na rzecz przemysłu. Dziś Goleniów jest nie tylko ważnym ośrodkiem przemysłowym, ale i ważnym miejscem z punktu widzenia turystyki.


O atrakcyjności miasta decyduje m. in. jego położenie w otoczeniu Puszczy Goleniowskiej, nad rzeką Iną (dopływ Odry), którą dawniej prowadził wodny szlak handlowy. Sam Goleniów narodził się w X stuleciu i pierwotnie funkcjonował jako gród obronny. Z czasem przy grodzie tym powstało miasto, które w połowie XIII wieku otrzymało prawa miejskie.
Z czasem miasto doczekało się własnych murów obronnych oraz własnego portu. Aż do końca XV wieku mieszkańcy miasta mieli prawo do bicia własnej monety, co chyba najlepiej świadczy o ogromnym znaczeniu miasta w okresie późnego średniowiecza.
Dzisiejszy Goleniów należy do grupy najsilniej uprzemysłowionych miast na terenie Pomorza Zachodniego, jest też ważnym węzłem komunikacyjnym. Nie oznacza to jednak, że dawne budowle i pamiątki historyczne nie odgrywają tu większej roli – wręcz przeciwnie. Dzięki nim do Goleniowa chętnie zaglądają turyści, którzy tu, w dawnym handlowym grodzie nad Iną, mogą niejednokrotnie spotkać się z przeszłością.


Jednym z ciekawszych zabytków sztuki sakralnej w Goleniowe jest późnogotycki kościół halowy p. w. św. Katarzyny. Na uwagę zasługują również dość dobrze zachowane mury miejskie z wieżami oraz z Bramą Wolińską, będącą wizytówką i największą ozdobą miasta.
Pięknie przedstawia się ten fragment murów, pod którymi płynie rzeka Ina. Warto zwrócić również uwagę na kamienice znajdujące się w starej części miasta. Większość z nich pochodzi z XVIII oraz XIX wieku. Innym ciekawym zabytkiem dawnej, pomorskiej architektury jest stojący nad Iną spichlerz, koło którego prowadzi dziś nadrzeczna promenada – jedno z najchętniej wybieranych miejsc na spacery.